Saturday, January 30, 2010

عدالت


به عدالت خدا که اعتقاد داشته باشی
می تونی این حس رو داشته باشی که در مقابل بدی های دیگران
نیازی به مقابله و انتقام نداری!!می تونی ساکت یه گوشه بایستی 
و ببینی که خداوند ت چه جوری از اعتقادت دفاع می کنه!
ولی وقتی خودت یه اشتباهی می کنی
نباید توقع داشته باشی که بشینه و نگات کنه و با لبخند روی شونت بزنه
عدالت ،چیزی نیست که منفعت همیشه گی رو همراه داشته باشه
این یه شعار مذهبی نیست،یک تجربه ی شخصیه

Monday, January 11, 2010

می گذره و می خندیبه عکسای قدیمی نگاه می کنی و می خندی
به چهراه ای که حالا یا بزرگ تر شده یا شکسته تر!
به لباس هایی که اون زمان حتما خیلی مد بوده و حتما کلی دنبالش گشته بودی

و از بین ده ها مدل انتخابش کرده بودی
. امروز می خندی

به خاطراتت فکر می کنی و می خندی
از چه چیزها م ترسیدی ،برای چه چیزها اشک ریختی 
و برای چه کارها تلاش کردی
با امروزت نگاه می کنی و می گی خوش به حال اون روزا!
زمان که بگذره ،به امروزت هم می خندی و می گی خوش به حال اون روزها
زمان که می گذره
به همه چیز می خندی

Saturday, January 2, 2010


چند وقتیه که اتفاق های روزانه رو می نویسم
مرتب و مداوم
بعضی روزا طولانی تر و بعضی روزها کوتاه تر
بعضی از دوستام می خونن و نظر هم می دن 
و بعضی دیگه می خونن و از حرفایی که می زنن می فهمم که می خونن
از وقتی که این وبلاگ راه افتاده  حرف زیادی واسه گفتن ندارم
انگار به جز حوادث یومیه،کسی حرفی برای گفتن نداره