Tuesday, November 2, 2010

حسرت


یادش بخیر!روزگاری واسه اینجا آرزوهای بزرگی داشتم
ارزوهای بزرگ که عملی نمی شن!
می شن حسرت !!
نه؟؟